hosting khong gioi han

Hosting SSD - Không giới hạn

Hosting linux

Khởi nghiệp -Gói 01-

60.000đ/tháng 90.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 1500MB

Băng thông/tháng: 50GB

FTP Account: 1

MySQL: 1

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: Unlimited

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: 1

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Chuyên nghiệp -Gói 02-

90.000đ/tháng 120.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 2000MB

Băng thông/tháng: 100GB

FTP Account: 3

MySQL: 3

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: Unlimited

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: 3

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay
Hosting linux

Thương mại điện tử -Gói 03-

120.000đ/tháng 150.000đ/tháng

Dung lượng lưu trữ: Unlimited

Băng thông/tháng: Unlimited

FTP Account: Unlimited

MySQL: 3

Addon Domain: Unlimited

Subdomain: Unlimited

Alias/Park Domain: Unlimited

Email POP3/webmail: Unlimited

Đăng ký tối thiểu: 12 tháng

Đăng ký ngay