Thanh toán

Hình thức thanh toán

 

1. Thanh toán tại văn phòng của Công ty.

  - Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

   Tài Khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)

   + Chủ tài Khoản: Đỗ Hoài Nam

   + Số tài khoản:  0620 101 224 005

   + Tại Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)

   + Chi nhánh:  Giảng võ, Hà Nội.

    Tài Khoản Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

   + Chủ tài Khoản: Đỗ Hoài Nam

   + Số tài khoản:  1021 000 652 307

   + Tại Ngân hàng:  Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

   + Chi nhánh:  Đống Đa, Hà Nội.

   Tài Khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

   + Chủ tài Khoản: Đỗ Hoài Nam

   + Số tài khoản:  1410 205 437 163

   + Tại Ngân hàng:  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

   + Chi nhánh:  Nam Từ Liêm, Hà Nội.