CÁC MẪU GIAO DIỆN ĐA DẠNG THEO NHIỀU PHONG CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ LỰA CHỌN

Xem tất cả các mẫu giao diện

HOSTING, BĂNG THÔNG KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG

Khởi nghiệp
60.000VNĐ/tháng
Dung lượng: 1500MB Băng thông: 50GB Addon Domain: Unlimited Sub-domain: Unlimited Email: 1 FTP account: 1 Park-domain: Unlimited Database: 1
Chuyên nghiệp
90.000VNĐ/tháng
Dung lượng: 2000MB Băng thông: 100GB Addon Domain: Unlimited Sub-domain: Unlimited Email: 3 FTP account: 3 Park-domain: Unlimited Database: 3
Thương mại điện tử
120.000VNĐ/tháng
Dung lượng: Unlimited Băng thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Sub-domain: Unlimited Email: Unlimited FTP account: Unlimited Park-domain: Unlimited Database: 3